Juta kiinnostaa

Tampereen yliopistossa opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään johonkin tutkinto-ohjelman opintosuuntaan (ent. pääaine) toisen lukuvuoden tammikuussa. Hallintotieteissä näitä opintosuuntia on yhteensä viisi.

Hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestö Staabi ry on perinteisesti kartoittanut opintosuuntiin kiinnittyvien opiskelijoiden mielenkiinnonkohteita ennakkokyselyllä. Tämän vuoden opintosuuntakyselyn tulosten perusteella on selvää, että julkinen talousjohtaminen (juta) kiinnostaa opiskelijoita vahvasti:

opintosuuntakysely2017

Kysely oli varsin kattava, sillä siihen vastasi peräti 85 opiskelijaa. Näistä reilu kolmannes (36 %) valitsisi ensisijaisesti opintosuunnakseen julkisen talousjohtamisen.

Julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden ainejärjestönä Fiskus ry:llä on merkittävä rooli ylläpitää opintosuuntamme vetovoimaisuutta tekemällä aktiivista edunvalvontaa sekä tarjoamalla mm. mielenkiintoisia työelämävierailuja oman alan kohteisiin. Fiskuksen ensi vuoden hallitus ja siten keskeiset tekijät valitaankin tänään syyskokouksessa (klo 19.00 TOAS Markuksentori). Pestiesittelyt löytyvät tuttuun tapaan fb-ryhmästä (Fiskus ry – Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat). Lämpimästi tervetuloa siis vaikuttamaan ja varmistamaan, että edellytykset julkisen talousjohtamisen vetovoimaisuudelle säilyvät jatkossakin vahvoina!

Opinnäytetyökyselyn tulokset

Fiskus teetti marraskuussa pienimuotoisen kyselyn liittyen opinnäytetöiden tekemiseen. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä, joista kolmannes oli t&a-ohjelmasta ja kaksi kolmannesta jutasta. Graduseminaarilaisilta irtosi paljon hyödyllisiä vinkkejä, varoituksia ja muita kommentteja:

tuloksia1

Kokemusten lisäksi kyselyllä kartoitettiin mm. sitä, kuinka moni tekee gradunsa tilaustyönä jollekin organisaatiolle. Noin kolmannes vastaajista teki graduaan tilaustyönä. Heistä 75 prosenttia sai tilaustyöstään rahallisen korvauksen. Niin sanotun könttäsummakorvauksen sijaan kaikki korvauksen saaneet vastaajat tekivät gradua palkkatyönä tai palkkatyön ohella. Tilaajaorganisaatioina olivat ministeriö ja kunnat, sekä lisäksi yhtä gradua tehtiin osana yliopiston tutkimusryhmää.

Opinnäytetöissä tärkeää ja mielenkiintoista on aiheen valinta. Usein puhutaan myös siitä, kannattaako kandin aihe valita niin että siitä voi jatkaa graduun, vai voiko gradun tehdä sitten jostain aivan eri aiheesta. Tähän kyselyyn vastanneista vain yksi oli jatkanut samasta aiheesta kandista graduun, joten ainakin tämän aineiston valossa turhaa painetta kandin aihevalinnan suhteen ei kannata itselleen ottaa. Ideoita ja inspiraatiota aiheen valintaan voi hakea esimerkiksi nykyisten gradusemmalaisten aiheista:

graduaiheet

Lopuksi Fiskuksen hallitus haluaa vielä lämpimästi kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita, ja toivottaa jäsenistölle rentouttavaa joululomaa!

Hallituspestien esittelyt

Nykyiset hallituslaiset ovat kertoneet pesteistään viimeisen kuukauden aikana Fiskuksen facebook-ryhmässä. Näin syyskokouksen kynnyksellä julkaisemme nämä tekstit kootusti myös nettisivuilla kaikkien hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden luettavaksi. Huomenna nähdään syyskokouksessa!

 

Venla Monter, puheenjohtaja

Moikka kaikki! Fiskuksen syyskokous lähestyy, ja kokouksessa valitaan muunmuassa ensi vuoden hallitus. Päätimme nykyisen hallituksen kanssa aloittaa postaussarjan, jossa esitellään hallituspestejä ja tänä vuonna tekemiämme asioita.

Puheenjohtajana olen esimerkiksi:
– Huolehtinut, että hallitus toimii: sopinut kokousajat, kutsunut hallituksen kokoukset koolle, valmistellut esityslistat ja vetänyt kokoukset
– Valmistellut yhdistyksen kokoukset: kevätkokouksen ja syyskokouksen
– Vetänyt Tamyn toiminta-avustushakuun liittyvän prosessin
– Edustanut Fiskusta mm. JKY ry:n tapahtumissa
– Välittänyt henkilökunnalta tulleita tiedotteita esim. harjoittelupaikoista

Fiskuksen hallitustoiminta on ollut näköalapaikka omalle alalle; verkostot henkilökuntaan ovat vuoden aikana vahvistuneet. Koen, että se on oman tulevaisuuden kannalta hienoimpia asioita, joita Fiksuksessa toimimisesta olen saanut.

Mikäli yhdistyksen puheenjohtaminen kiinnostaa, niin kysy ihmeessä lisätietoja!

 

Anne Salminen, taloudenhoitaja ja varapuheenjohtaja

Moikka! Olen Anne ja toimin tänä kautena Fiskuksessa taloudenhoitajana ja varapuheenjohtajana. Olen erillisvalinnan kautta tullut opiskelemaan jutaa ja tämä vuosi on yhteensä viides. Olen aina tykännyt olla mukana siellä missä tapahtuu ja parantaa maailmaa, joten oli luontevaa lähteä Fiskuksen toimintaan mukaan. Olin ”maisterifuksi” kun hain hallitukseen ja hallitustoiminnan kautta pääsin tutustumaan yliopistoon, ihmisiin ja toimintaan aivan toisesta näkökulmasta oppien paljon uutta!

Mitä olen talousvastaavana ja varapuheenjohtajana tehnyt?
– Hoidan yhdistyksen kirjanpitoa ja huolehdin tositteiden säilyttämisestä
– Maksan laskuja ja kulukorvauksia
– Huolehdin käteisvaroista ja täsmäytyksistä
– Seuraan talousarvion toteutumista ja pidän hallituksen ajan tasalla talouden tilasta
– Valmistelen seuraavan vuoden talousarvion
– Johdan kokouksia puheenjohtajan ollessa estynyt

Yhdessä tekemisessä on voimaa – Jos vähänkin kutkuttaa yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen, niin hae rohkeasti mukaan hallitukseen!

 

Emmi Tanskanen, kopovastaava

Hei, olen Emmi, Fiskuksen tämän kauden kopovastaava! Opiskelen viidettä vuotta yliopistolla, ja olen tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmassa. Viime vuonna toimin Fiskuksen taloudenhoitajana ja tykästyin yhdistykseen niin, että halusin jatkaa toisenkin kauden. Tänä kautena olenkin päässyt aivan unelmapestiini.

Kopovastaavana olen:
– huolehtinut ainejärjestökahvien järjestämisestä henkilökunnan kanssa
– osallistunut JKY:n kollegioihin
– ollut mukana keskustelemassa hallopedien valinnasta
– ottanut yhteyttä henkilökuntaan edunvalvontatapauksissa
– pyrkinyt välittämään henkilökunnan projekti- ja tutkimushankkeita opiskelijoille
– ollut mukana ideoimassa opiskelijalähtöisiä projekteja
– etsinyt mahdollisia yhteistyökumppaneita

Jos edunvalvonta ja opiskelija-henkilökuntasuhteiden ylläpito kiinnostavat sekä tahdot päästä vaikuttamaan jutan opetukseen eturivipaikalta, hae Fiskus ry:n hallitukseen 2017!

 

Saara Ikkelä, työelämävastaava

Moi! Olen Saara ja toimin tänä vuonna Fiskuksen hallituksessa työelämävastaavana. Opiskelen viidettä vuotta julkista talousjohtamista ja tänä vuonna olen nimikkeeni mukaisesti yhdistänyt opiskelun, harjoittelun, työnteon sekä tutkielman kirjoittamisen.

Työelämävastaavana olen:
– vastannut työelämäexcursioiden järjestämisestä
– vinkannut opiskelijoillemme sopivista harjoittelu- ja työpaikoista
– markkinoinut opintosuuntaamme potentiaalisille työnantajille
– osallistunut tapahtumien ideointiin ja järjestämiseen muiden
– hallistuslaisen kanssa
– kerännyt kokemuksia harjoitteluista
– ollut mukana kehittämässä opintosuuntaa yhdessä henkilökunnan kanssa

Fiskuksen hallituksessa pääset tutustumaan muihin opintosuunnan opiskelijoihin, vaikuttamaan opetukseen ja yliopiston toimintaan sekä edistämään opiskelijoidemme työllistymistä. Hallituspesti ei vie kaikkea aikaasi, joten avoimin mielin mukaan toimintaan!

 

Carita Isomäki, sihteeri ja viestintävastaava

Moikka! Olen Carita, ja hyppäsin Fiskuksen hallitushommiin mukaan nyt syksyllä edellisen sihteerin Hannan lähtiessä vaihtoon.

Sihteerinä ja viestintävastaavana olen:
– Toiminut hallituksen kokousten sihteerinä ja koostanut kokousten pöytäkirjat
– Tiedottanut ajankohtaisista asioista Fiskuksen eri viestintäkanavissa ja lisännyt uudet jäsenet sähköpostilistalle
– Päivittänyt Fiskuksen nettisivuja tarpeen mukaan
– Luonut pohjaa hallintotieteiden opintosuuntien ainejärjestöjen yhteiselle tilausgradu-projektille

Näiden lisäksi minulla on vielä meneillään muutama homma, kuten opinnäytetyön tekemiseen liittyvän kyselyn tulosten koostaminen, sekä Fiskuksen pöytäkirjojen vieminen nettisivuille toiminnan läpinäkyvyyden edistämiseksi.

Fiskuksen hallitustoiminnassa parasta on ollut se, että omaan toimenkuvaan ja työmäärään saa suhteellisen paljon vaikuttaa. Tämä on mahdollistanut omasta mielestäni tärkeiden asioiden, kuten tilausgraduprojektin eteenpäinviemisen. Lisäksi koen, että olen itse saanut ainejärjestöiltä paljon – niin tapahtumien, yhteisöllisyyden kuin edunvalvonnankin kautta – ja siksi onkin ollut hienoa päästä vuorostaan antamaan oma työpanoksensa järjestötoiminnan hyväksi.

Mikäli sihteerin ja viestintävastaavan pesti kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Kutsu Fiskus ry:n syyskokoukseen

Arvoisa fiskuksen jäsen,

Tervetuloa Fiskus ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 29.11.2016 klo 19 Luonnon Hyvä -saunatilalle.

Kokouksessa päätetään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle, nimetään uudet kunniajäsenet sekä valitaan yhdistyksen hallitus, kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi tilikaudeksi.

Lisätietoja monter.venla.m@student.uta.fi tai puh. 045 1050608.

Liitteenä kokouksen esityslista sekä hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Tervetuloa!

Tampereella, 19.11.2016.

Venla Monter
Puheenjohtaja, Fiskus ry

Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen

Tervetuloa Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen.

Kokous järjestetään maanantaina 5.9.2016 kello 17.00 Kasino-kabinetissa Pinni A:ssa (Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere). Kokouksessa päätetään yhdistyksen hallituksen täydentämisestä.

Kokouksen yhteydessä on mahdollista liittyä Fiskus ry:n jäseneksi, yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016 on 5 euroa.

Hallitukseen hakijat voivat ilmoittautu allekirjoittaneelle osoitteeseen monter.venla.m@student.uta.fi. Myös kokouksessa voi asettua ehdolle hallitukseen.

Lisätietoja: fiskustampere@gmail.com tai 045 1050608.

Liitteenä kokouksen esityslista.

Tervetuloa!

Palautejärjestelmä pakolliseksi ja Fiskukselle uusi Facebook-ryhmä

Kurssipalautteen kerääminen sähköisen kurssipalautusjärjestelmän kautta tuli yksikössämme pakolliseksi kaikkien opintojaksojen kohdalla 1.1.2016 lähtien. Konkreettisesti se on tullut näkyväksi kolmannen periodin opintojaksojen loputtua, ja toivottavasti mahdollisimman moni on muistanut palautetta antaa.
Uuden käytännön mukaan jokaisen opiskelijan tulisi antaa palautetta saadakseen opintopisteet. Järjestelmä ei ole kuitenkaan automaattinen, vaan opettaja käy itse läpi palautteenantajien listan. Järjestelmässä on myös vielä parantamisen varaa, mutta vikoja korjataan. Jos unohdit antaa palautetta ja palautejärjestelmä ehti sulkeutua, ole yhteydessä opintojaksosi vastuuopettajaan.

Viralliset yhteiset periaatteet kurssipalautteen keräämisessä JKK:ssa:
– Kurssin vastuuopettaja vastaa kurssipalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä
– Jokainen opiskelija antaa palautetta opetuksesta
– Palautetta käsitellään opintosuunnissa vähintään vuosittain
– Opintosuunnat toimittavat vuosittain tiivistelmän palautteesta ja sen johdosta tehtävistä toimenpiteistä tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämisryhmään, kokouksessa jaetaan hyviä käytäntöjä ja keskustellaan tutkinto-ohjelman tason toimenpiteistä
-Kurssipalautetta käsitellään lisäksi tutkinto-ohjelman johtoryhmässä, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä
-Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana palautteen antajina sekä opetuksen kehittämisen toimijoina

Fiskukselle on myös perustettu uusi Facebook-ryhmä, joka tykkäyssivustomme ohella palvelee entistä paremmin opiskelijoittemme tarpeita! Pääset mukaan jättämällä liittymispyynnön.
https://www.facebook.com/groups/1178576342176814/?ref=ts&fref=ts

Vuoden ensimmäiset AJ-kahvit

Fiskuksen toimintakausi lähti upeasti liikkeelle vuoden ensimmäisten AJ-kahvien merkeissä. AJ-kahvit eli ainejärjestökahvit on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa henkilökunta ja opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja keskustelevat opintosuunnan ajankohtaisista asioista. AJ-kahveille osallistui ilahduttava määrä julkisen talousjohtamisen opiskelijoita ja opintosuunnasta kiinnostuneita ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita.

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa uudesta sähköisestä kurssipalautejärjestelmästä ja henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteydenpidon tiivistämisestä.  AJ-kahvit, sähköpostit ja Fiskuksen uusi facebook-ryhmä koettiin toimiviksi kommunikointikanaviksi. Keskustelun aiheina olivat myös tilausgradujen tekeminen, opiskelijoiden kytkeminen tehokkaammin tutkimusprojekteihin ja alumniverkoston hyödyntäminen graduissa ja harjoittelupaikoissa.

Suuret kiitokset kaikille kahveille osallistuneille ja jutan mahtavalle henkilökunnalle!

Julkisen talousjohtamisen AJ-kahvit 8.3.

Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan ainejärjestö, Fiskus ry, järjestää yhteistyössä opintosuunnan henkilökunnan kanssa vuoden ensimmäiset ainejärjestökahvit!

AJ-kahvit on avoin tapahtuma kaikille Fiskuksen jäsenille sekä julkisesta talousjohtamisesta kiinnostuneille. AJ-kahvit on opiskelijoiden ja henkilökunnan vapaamuotoinen kahvittelutilaisuus, joten nyt on mahdollista tutustua julkisen talousjohtamisen henkilökuntaan luentosalin ulkopuolella!

Vuoden ensimmäiset AJ-kahvit järjestetään tiistaina 8.3. klo 15 alkaen Pinni A:ssa (paikka tarkentuu myöhemmin). Ohjelmassa on tutustumista, ajankohtaisia opintosuunnan uutisia sekä keskustelua opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyön tiivistämisestä. Tarjolla kahvia ja teetä sekä pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa!

Kahveilla on mahdollisuus ostaa Fiskuksen uusia ja upeita haalarimerkkejä, joten varaathan kolikoita mukaan!

Klikkaa itsesi AJ-kahvien Facebook-eventtiin: https://www.facebook.com/events/1152084564810317/

Ps. AJ-kahvien jälkeen kannattaa suunnata JuJun proffailtaan, jossa on mahdollisuus tutustua julkisoikeuden opiskelijoihin ja henkilökuntaan: https://www.facebook.com/events/1538547913104188/

Fiskus ry:n sääntömääräinen kevätkokous 14.3.

Tervetuloa Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kevätkokous järjestetään maanantaina 14.3.2016 kello 16.00 Kasino-kabinetissa Pinni A:ssa (Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere). Kokouksessa esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta sekä päätetään vastuuvapaudesta edellisen toimikauden hallitukselle.

Kokouksen yhteydessä on mahdollista liittyä Fiskus ry:n jäseneksi, yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016 on 5 euroa.

Lisätietoja: fiskustampere@gmail.com tai 045 1050608.

Lataa tästä kevätkokouksen esityslista.

Kevätkokouksessa vahvistettavat toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase löytyvät linkkien takaa.

Kevätkokouksen jälkeen suunnataan porukalla O’Connellsiin, jossa fiskuslaisille on varattu tila illanviettoa ja pelailua varten. Talousjohtamisen opiskelijoiden riemuksi O’Connellsissa on maanantaisin huokeat opiskelijahinnat!

Tervetuloa!