Osallistu opintosuunnan kehittämiseen – vastaa kyselyyn

Opetussuunnitelmat ovat pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan tehtäviä suunnitelmia siitä, mitä opetetaan, missä järjestyksessä ja milloin. Tämä opsukierros on erityisen merkittävä, koska kuluva opetussuunnitelma on ollut uuden tutkintorakenteen ja tutkinto-ohjelmamallin ensimmäinen – nyt on siis mahdollista tehdä korjausliikkeitä tai vahvistaa hyviä ominaisuuksia!

Tampereen yliopistossa on käynnissa uusien syksyllä 2015 voimaan tulevien opetussuunnitelmien tekeminen, ja saman aihepiirin ympärillä kuhistaan myös julkisen talousjohtamisen opintosuunnassa. Opiskelijoita jutan opsutyöryhmässä edustavat varsinaisena jäsenenä Susanna Kiiltomäki ja varajäsenenä Karoliina Kähönen. Lisäksi Fiskuksen puheenjohtaja Tiina Riihilahti osallistuu myös työryhmään. Muuten ryhmä koostuu opintosuunnan henkilökunnasta. Opintosuuntien opetussuunnitelmatyön yleiset raamit hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tulevat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmästä, jossa opiskelijoita edustaa Anni Suikkanen. Anni on hoitanut tänä vuonna mm. Staabin koulutuspoliittisen vastaavan pestiä.

Jotta kaikkien meidän ääni saataisiin mahdollisimman hyvin huomioitua ja kuuluviin Fiskus on toteuttanut yhdessä opsuedustajien kanssa kyselytutkimuksen liittyen opintosuunnan opintoihin. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä ja vastaus aikaa on lokakuun loppuun asti eli lomake sulkeutuu pe 31.10.2014 klo 23:59. Kaikki opiskelijoilta saatu palaute viedään henkilökunnan tietouteen ja soveltuvilta osin huomioidaan myös opetussuunnitelmatyössä. Mitä enemmän asioita saadaan tietoon, sitä kuuluvammin ja suuremmalla volyymilla niitä on myös mahdollista viedä eteenpäin. Mikset siis vastaisi? Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.