Fiskus ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa. Olemme yhteydessä yliopiston henkilökuntaan ja tuomme esiin opiskelijoiden näkökulman eri asioissa.

Järjestämme myös illanviettotapahtumia ja työelämäexcursioita, joissa julkisen talousjohtamisen opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa.

 

Fiskus is a student organization for Tampere university students who study public financial management. Its mission is to monitor public financial management students’ rights and benefits in both university and society. Fiskus promotes students’ sense of community and professional identity. In addition to those Fiskus arranges social evenings and work life excursions.