Into Seinäjoki Oy

Marika Lampinen

Harjoittelukohde: Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoki Oy

Tärkeimmät harjoittelutehtävät: Tehtäväni oli 3 kk:n harjoittelujaksolla selvittää innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia Seinäjoen kaupunkikonsernissa yritysten näkökulmasta. Eli miten kaupungin hankintatoimintaa voitaisiin kehittää luoden samalla yrityksillä uusia markkinoita ja liiketoimintaa. Projektin suunnittelin alusta alkaen itse, sain toki tärkeää tukea esimiehiltä & työkavereilta. Työtehtäviä olivat mm. tulosaluejohtajien haastattelut, innovatiivisten hankintatapausten kartoittaminen, sekä seminaarin järjestäminen selvityksen tuloksista hankintoihin osallistuville toimijoille.

Harjoittelupaikan hyvät puolet: Into Seinäjoessa on ensinnäkin mahtava työyhteisö. Porukkaan pääsi nopesti mukaan. Asiantuntijaorganisaatiossa kaikilla on omat osa-alueensa kaupunkimarkkinoinnista maatalouden kehittämiseen, mutta aina sai apua, ilmapiiri oli rennon avoin ja käytiin paljon ”poikkitieteellistä” keskustelua. Vapaus ja vastuu omasta projektista motivoi.

Harjoittelupaikan huonot puolet: Selvityksen tekeminen oli varsin itsenäistä puuhaa, muuta huonoa ei oikeastaan ollut.

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Yleistason tuntemus kunnan toiminnasta, ja Seinäjoen kaupungin tuntemus (olen sieltä kotoisin ja käytin Seinäjoen elinkeinotoimea casena kandissani). Julkisoikeuden opinnot hankintalain tuntemisen kannalta. Kurssisisältöjä tärkeämpänä näkisin kokemuksen tutkimuksen tekemisestä (kandi), kokonaisuuksien hallinta, omatoimisuus ja yhteistyötaidot.

Viimeiset sanat: Suosittelen työpaikkaa lämpimästi! Varsinkin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleville, heillä on vuosittain erilaisia harjoittelupaikkoja tarjolla kaupungin kehitysyhtiön monipuolisesta toiminnasta kiinnostuneille.