Jäsenyys

Fiskuksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijat, joiden opinnot suuntaavat julkiseen talousjohtamiseen. Jäseniksi voivat myös liittyä julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan kiinnittyneet, tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmassa opiskelevat sekä vanhojen finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen sekä kunnallistalouden pääaineopiskelijat. Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja jäsenyys on voimassa niin kauan, kuin jäsenellä on voimassaoleva opinto-oikeus.

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2021 on 5,00 euroa.

Miten liityn jäseneksi?

1. Maksa 5 € Fiskus ry:n tilille FI89 4726 0010 0826 88 (POP Pankki). Viestiksi oma täydellinen nimi, kotikunta ja opintojen aloitusvuosi.

2. Lähetä jäsenhakemuksesi yhdistyksen hallitukselle sähköpostiosoitteeseen fiskustampere[at]gmail.com. Ilmoita viestissä seuraavat asiat:
– oma täydellinen nimi (kaikki etunimet)
– kotikunta (eli missä olet virallisesti kirjoilla)
– opintojen aloitusvuosi (hallintotieteiden tutkinto-oikeus)
– oma sähköpostiosoite

3. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemuksen, kun jäsenmaksu näkyy pankkitilillä. Siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.