Julkisen talousjohtamisen maisteriopinnot

Julkisen talousjohtamisen maisteriohjelman syventävät opintokurssit on ryhmitelty teemakokonaisuuksiin, jotka ovat (1.) julkisyhteisöjen laskentatoimen teoria, (2.) julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos ja (3.) tutkimusta tukevat opinnot. Yhdessä nämä muodostavat maisterivaiheen syventävien opintojen ytimen, joka on laajuudeltaan 40 op. Lisäksi maisterivaiheen opiskelija suorittaa pro gradu -seminaarin ja -tutkielman (40 op), harjoittelun (10 op) ja 30 op:n laajuiset valinnaiset opinnot. Hallintotieteiden maisterin (HM) tutkinnon laajuus on yhteensä 120 op.

 

Julkisyhteisöjen laskentatoimen teoria -kokonaisuus (15 op)

HALJTS03 Julkiset rahoitusjärjestelmät, 5 op

 

Julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos (20 op)

HALJTS08 Julkisen talousjohtamisen klassikkoteokset, 5 0p

 

Tutkimusta tukevat opinnot (5 op)

uta opsu 15-17 maisteri