Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saara Ikkelä

Harjoittelukohde: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), ammatillisen koulutuksen osasto AMOS

Tärkeimmät työtehtävät harjoittelussa: Harjoittelijana ammatillisen koulutuksen osastolla pääsin osallistumaan ammatillisen koulutuksen osastolle kuuluvan kärkihankkeen eli toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin valmisteluun. Reformilla uudistetaan koko toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelmä järjestämisluvista rahoitusjärjestelmään ja opetustavoista tutkintoihin. Minun toimenkuvani painottui rahoitusjärjestelmän uudistamiseen ja koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn tarkasteluun. Keräsin tietoa eri lähteistä valmistelua ja vaihtoehtoislaskelmia varten, joista tein työryhmälle grafiikoita ja muita esityksiä rahoitusjärjestelmän vaikutuksista nykyisillä linjauksilla. Toinen olennainen työtehtäväni oli arvioida koulutuksen järjestäjien taloudellista toimintakykyä. Järjestäjille lähetettiin kysely, jonka perusteella arviointia tehdään ja minun tehtäväni oli käydä läpi tätä materiaalia jatkotyötä varten.

Harjoittelupaikan hyvät puolet: Ministeriö on todellinen näköalapaikka, jossa näkee miten toimintaa ohjataan ylätasolta ja mitä keinoja ministeriöllä on vaikuttaa oman sektorinsa toimintaan. Harjoittelussani parasta oli monipuolisuus ja minulla oli paljon vaikutusvaltaa työtehtävieni muodostumiseen.

Harjoittelupaikan huonot puolet: Toisaalta, koska tehtävää ei oltu määritelty etukäteen selvästi, oli minulla paljon vastuuta siitä, että tein jotain hyödyllistä harjoittelun aikana. Ilman omaa aktiivisuutta harjoittelu olisi voinut jäädä laimeaksi.

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Julkisen talousjohtamisen opinnoista erityisesti tuloksellisuuden mittaamiseen liittyvät opinnot olivat hyödyllisiä. Lisäksi kokonaisvaltainen ymmärrys julkisjohtamisen keinoista ja käytännöistä, julkisen sektorin talouden erityispiirteistä ja lainsäädännön viitekehyksestä avulla ymmärsin paremmin, miten ministeriö toimii. Tilinpäätöskursseista oli hyötyä talousanalyysia varten ja lainvalmistelu kurssin kautta olin kartalla siitä, miten prosessi etenee ja mitä vaiheita lainvalmisteluun kuuluu.

Harjoittelun perusteella opiskelisin lisää: Opiskelisin lisää tilastotiedettä, sillä kaikissa työtehtävissä on olennaista osata hyödyntää tietoa, joka usein on kvantitatiivisessa muodossa. Lisäksi laskentatoimen opintoja.

Edistikö harjoittelusi tulevaa työllistymistä: Ehdottomasti! Sain jatkaa ministeriössä osa-aikaisena harjoittelun jälkeen ja sain harjoittelusta sellaisia oppeja ja kontakteja, joita voin tulevaisuudessa hyödyntää.

Viimeiset sanat: Harjoittelupaikan etsimiseen kannattaa ehdottomasti panostaa, sillä se on hyvin olennainen osa oppimisprosessia ja työllistymistä. Suosittelen myös menemään harjoitteluun lähellä opintojen loppuvaihetta, sillä silloin siitä on sinulle ja harjoittelupaikalle eniten hyötyä kun osaamisesi on “huipussaan”. Mahdolliset jatkopaikat tai tutkielma-aiheet on helpommin hyödynnettävissä opintojen loppuvaiheessa. Joka tapauksessa harjoitteluun kannattaa mielestäni panostaa! 🙂