Opinnäytetyön tekeminen

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä kandin ja gradun tekemiseen liittyen:

Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan graduopas
Graduoppaasta löydät linjaukset mm. opinnäytetyön rakenteeseen, muotoseikkoihin ja viittaustekniikkaan liittyen.

Johtamiskorkeakoulun tutkielmien arviointiperusteet
Taulukkomuotoinen esitys siitä, mistä näkökulmista tutkielmia arvioidaan ja mitä kuhunkin arvosanaan vaaditaan näihin teemoihin liittyen.

Julkaisufoorumin julkaisukanavahaku
Opinnäytetöissä on suositeltavaa käyttää lähteinä kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Tämän julkaisukanavahaun kautta pystyt helposti tarkistamaan artikkelin julkaisseen lehden ns. tason, eli luotettavuuden lähteenä.

Turnitin
Tietoa turnitin-nimisestä plagioinnin tunnistusjärjestelmästä ja sen käytöstä Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä julkisen talousjohtamisen opintosuunnassa linjaus on, että turnitinia käytetään pro graduissa, muttei vielä kandidaatin tutkielmissa.

Kypsyysnäyte
Yleistä tietoa opinnäytetyöhön liittyvästä kypsyysnäytteestä ja sen tekemisestä. Julkisessa talousjohtamisessa kypsyysnäytettä ei pro gradussa tehdä, jos sen on suorittanut jo kandidaatintutkielman yhteydessä.

Fiskuksen opinnäytetyökyselyn tulokset
Fiskus teetti vuoden 2016 graduseminaarilaisille pienimuotoisen kyselyn opinnäytetöiden tekemisestä. Tuloksiin on koottu esimerkiksi vinkkejä opinnäytetyön tekemiseen sekä listaus semmalaisten graduaiheista.