Pirkkalan kunta

Venla Monter

Harjoittelukohde: Pirkkalan kunta, kunnallisharjoittelija

Tärkeimmät harjoittelutehtävät: Harjoittelijana pääsin seuraamaan kunnan hallintoa hyvin laajasti. Harjoitteluni puitteissa pääsin esimerkiksi seuraamaan kunnan johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston kokouksia, työskentelemään kunnan asiakaspalvelupisteellä, osallistumaan seuraavan vuoden talousarvion suunnittelutyöhön, valmistelemaan hallintopäätöksiä sekä päivittämään kunnan asiakirjoja asianhallintajärjestelmään.

Sain harjoittelujaksolleni muutaman isomman projektin, joiden toteuttamisesta vastasin. Harjoitteluuni kuului esimerkiksi asianhallintajärjestelmään perehtyminen sekä asianhallintajärjestelmän päivittämiseen ja asiakirjahallintoon liittyvät ohjeistuksen työstäminen. Ohjeen tekeminen tuntui mielekkäältä, sillä kunnalla oli aito tarve selkeälle ohjeistukselle, joka helpottaisi viranhaltijoiden päivittäistä työskentelyä. Ohjeistuksen lisäksi tehtävänäni oli selvittää seuraavan vuoden talousarviota varten erilaisia lukuja, kuten kunnan maksamien jäsenmaksujen suuruuksia. Talousarvioselvityksen tekeminen oli mielekästä, sillä se liittyi eniten omaan opintosuuntaani ja julkiseen talousjohtamiseen.

Harjoittelupaikan hyvät puolet: Harjoittelujakso oli sisällöiltään hyvin monipuolinen. Harjoittelujaksooni kuuluvia tehtäviä muokattiin harjoittelun alussa omia mielenkiinnonkohteitani ja osaamistani vastaavaksi. Tämän ansiosta kokonaisuudesta tulikin hyvin mielekäs. Harjoittelujaksoon liittyvät työn tekeminen oli melko itsenäistä ja sain itse ohjata omaa toimintaani. Isommille projekteille ei ollut sen tarkempia deadlineja, vaan niiden toivottiin olevan valmiita harjoittelujakson loppuun mennessä. Tämä mahdollisti sen, että pystyin itse päivittäin suunnittelemaan kyseisen päivän työtehtävät.

Hyvänä puolena pitää myös mainita työyhteisö, joka kunnan hallinto-osastolla oli todella mieleinen. Työyhteisö oli todella vastaanottavainen ja kunnan työntekijät ottivat minut hyvin osaksi työporukkaa heti harjoittelun alkaessa.

Harjoittelupaikan huonot puolet: Suoritin harjoittelujaksoni kesällä, jolloin kunta käy aika hitaalla; kaikki hallinto-osaston viranhaltijat lomailivat ja tuntui, ettei kunnassa mikään oikein edennyt. Jos siis harjoittelu kunnallishallinnossa kiinnostaa, suosittelen suorittamaan sen syys- tai kevätlukukausien aikana.

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Talousarvion valmisteluun liittyvissä tehtävissä julkisen talousjohtamisen ja tilinpäätösraportoinnin kursseista oli hyötyä ja hallintopäätösten valmisteluun liittyvissä tehtävissä julkisoikeuden opinnot osoittautuivat hyödyllisiksi. Myös kunta- ja aluejohtamisen aineopinnot auttoivat hahmottamaan kunnan toiminnan kokonaisuutta ja esimerkiksi päätöksentekoa.

Harjoittelun perusteella opiskelisin lisää: Harjoittelujakson aikana kiinnostuin kunta- ja aluejohtamisesta aiempaa enemmän, joten opiskelisin kunta- ja aluejohtamisen syventävät opinnot aineopintojen lisäksi.

Viimeiset sanat: Kunnallisharjoittelijana toimiminen Pirkkalan kunnassa oli todella mielenkiintoinen ja hyvä kokemus. Työyhteisö oli kannustava, ja harjoittelua muokattiin omien kiinnostusteni mukaiseksi. Suosittelen!