Tampereen kaupunki, avopalvelut & talousyksikkö

Erno Lehtinen

Harjoittelukohteet: Tampereen kaupungin avopalvelujen taloustiimi (nyk. Avo- ja asumispalvelut) & Tampereen kaupungin talousyksikkö/konsernihallinto

Tärkeimmät harjoittelutehtävät: Olin Tampereen kaupungin avopalveluilla harjoittelussa puoli vuotta, jonka aikana pääsin tekemään laajaa kirjoa erilaisia taloushallinnon tehtäviä. Työnkuvaan kuuluivat kuukausittainen talouden raportointi, sisäisen laskennan tehtävät, talousarvion laatimiseen ja budjetin tallentamiseen liittyvät avustavat tehtävät ja erilaiset tilinpäätökseen liittyvät tehtävät (mm. käyttöomaisuuden inventointi). Tämän jälkeen sain harjoittelupaikan konsernihallinnon talousyksiköstä, jossa laadin mm. Tampereen kaupungin palvelukatalogin, tarkastin ohjattavien yksiköiden alv-kirjauskäytäntöjä, avustin tilinpäätös- ja talousarviomateriaalien kokoamisessa ja avustin talousyksikön pitämissä koulutuksissa.

Harjoittelupaikkojen hyvät puolet: Ehdottomasti taloushallinnossa käytettävien ohjelmien oppiminen. SAP:n ja excelin käyttö vie työajasta varmasti 95%:a, joten niiden käytössä harjaantui todella nopeasti. Lisäksi sain osallistua Tampereen kaupungin järjestämiin sisäisiin koulutuksiin, ja myös maksullisiin ulkoisiin koulutuksiin (Esim. Excel-koulutus). Näistä oli valtavasti apua. Pääsin myös näkemään ja olemaan osallisena talousarvion laadintaprosessissa, sekä tilinpäätöksessä. Konsernihallinnossa puolestaan sain kokemusta laajemmasta kokonaisuudesta. Siellä pääsi näkemään miten suuren kaupunkikonsernin taloutta ohjataan. Pääsin näkemään talousarvion laadintaprosessia eri näkökulmasta, joka oli kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta tärkeää. Myös poliittisen rajapinnan välittömässä läheisyydessä työskentely oli erilaista ja pääsin näkemään kuinka (välillä kovankin paineen alla) kaupungin asioita välillä valmistellaan. Molemmista harjoittelupaikoista sain loistavia kontakteja ja esimieheni olivat todella hyviä kannustamaan uran alussa olevaa untuvikkoa.

Harjoittelupaikkojen huonot puolet: Huonoja puolia on vaikea löytää, koska hyviä puolia oli valtavasti. Harjoitteluni osuivat ajanjaksolle, jotka olivat talouden kannalta erittäin kiireisiä, joten ajoittain työtahti oli todella hurja. Työ vaati paineensietokykyä, joten uusien asioiden jatkuva opettelu ja oppiminen oli paikoitellen stressaavaa. Kiire aiheutti välillä myös sen, että perehdytykseen ei välttämättä ollut niin paljon aikaa kuin olisin toivonut. Tämä kuitenkin oli erittäin opettavaista, koska joutui itse etsimään tietoa ja soveltamaan osaamistaan.

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Laskentatoimen-, vero-oikeuden- ja julkisen talousjohtamisen opinnot. Lisäksi panostaisin omatoimiseen excelin opetteluun, koska siitä on varmasti jokaisessa tehtävässä hyötyä.

Viimeiset sanat: Panosta harjoitteluun ja oikean harjoittelupaikan löytämiseen. Harjoittelusta saat erittäin hyvät eväät työelämään, osaamisen ja kontaktien muodossa. Ole mahdollisimman aktiivinen ja oma-aloitteinen, koska ne kantavat jo pitkälle. Itselleni nämä kaksi harjoittelua avasivat portit työelämään ja vakituiseen työsuhteeseen. Voin lämpimästä suositella Tampereen kaupunkia työnantajana. Annan mielelläni vinkkejä jos haluat tietää lisää kaupungilla työskentelystä.