Tampereen kaupunki, SITAR

Emmi Tanskanen

Harjoittelukohde: Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus (SITAR), 5 kk

Tärkeimmät harjoittelutehtävät: Pääasiassa tarkastin kaupungin avustus- ja ostopalveluyhteisöjen kaupungille toimittamia tilinpäätösmateriaaleja. Avustusyhteisöjen kohdalla tarkastelin avustusohjeiden noudattamista ja ostopalveluyhteisöjen kohdalla toiminnan jatkuvuutta ja raportoinnin oikeellisuutta. Toinen päätehtävistäni oli laatia riskienhallintajärjestelmää kaupungin tytäryhtiöille COSO-kuutiota hyväksi käyttäen. Lisäksi avustin sisäistä tarkastajaa arvioimaan kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden mahdollisia sidonnaisuuksia avustus- ja ostopalveluyhteisöihin.

Harjoittelupaikan hyvät puolet: Pääsin harjoittelussani heti oikeisiin hommiin, eikä työ ollut missään vaiheessa kahvin keittelyä. Sain luotua viiden kuukauden aikana hyvää ja hyödyllistä osaamista ja ymmärrystä kunnan toiminnasta. Sain myös hyvin arvokasta kokemusta SAP:sta ja pääsin syventämään osaamistani Excelin kanssa. Lisäksi työilmapiiri oli hyvä ja ihmiset mukavia.

Harjoittelupaikan huonot puolet: Heinäkuu oli hyvin hiljainen töiden osalta, ja palautekeskustelussa työnantaja myönsikin, että töitä oli annettu kesälomien ajaksi liian vähän. Tampereen kaupungilla on rekrytointikielto, ja vaikka monet sisäiset tarkastajat ovatkin eläköitymässä, työn saanti organisaation ulkopuolisena henkilönä voi olla vaikeaa.

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Hyötyä oli laskentatoimen kirjanpitoa sekä tilinpäätöstä ja sen analysointia koskevista kursseista, julkisoikeuskursseista (jopa EU-oikeutta tarvitsi) ja yleensä kaikista kursseista, jotka ovat rakentaneet ymmärrystä julkisorganisaation toiminnasta.

Harjoittelun perusteella opiskelisin lisää: Opiskelisin ehdottomasti lisää Exceliä ja PowerPointia, sillä niiden käyttämiseen kului yllättävän paljon työaikaa. Panostaisin myös enemmän oikeuskursseihin.

Viimeiset sanat: Tampereen kaupungin sisäinen tarkastus hakee harjoittelijaa joka vuosi ajalle touko-syyskuu. Haku suunnataan ainoastaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoille, ja haussa suositaan erityisesti niitä, joilla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta omalta alalta. Tampereen sisäinen tarkastuksen voi sanoa siis tekevän suuren palveluksen julkisen talousjohtamisen opiskelijoille!