Tekes

Carita Isomäki

Harjoittelukohde: Innovaatiorahoituskeskus Tekes, verkostoyritykset ja tutkimus

Tärkeimmät harjoittelutehtävät: Selvitys Tekesin rahoittamista innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeista, juttusarja Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön uutiskirjeeseen sekä Challenge Finland -projektigalleria – kaikki työtehtävät suoritin yhdessä työparini, toisen projektikoordinaattorin kanssa.

Harjoittelupaikan hyvät puolet: Erittäin mielenkiintoiset työtehtävät ja mahtava työilmapiiri! Sai ottaa vastuuta, esittää kehitysehdotuksia ja olla monessa mukana. Kyseessä ei varsinaisesti ollut harjoittelu, vaan pikemminkin pidennetty kesätyö (5kk). Joustava työaika sekä hyvä palkka (2000€/kk).

Harjoittelupaikan huonot puolet: Jatkuva kiireen ilmapiiri hankaloitti välillä työntekoa siten, ettei ihmisiä saanut tarvittaessa kiinni. Lisäksi olisin toivonut, että keskeisimmän työtehtävän tavoitteet olisi jäsennelty selkeämmin. Myös sijaintina Helsinki oli minulle miinusta. Plussiin nähden nämä olivat kuitenkin hyvin pieniä juttuja!

Näistä aiemmista opinnoista oli harjoittelussa hyötyä: Tein kandini julkisten hankintojen strategisesta johtamisesta, mistä oli hurjasti hyötyä näissä työtehtävissä. Kandin lisäksi hallintotieteiden perus- ja aineopinnot loivat erinomaisen pohjan linkittää asioita laajempaan kontekstiin. Yksittäisistä kursseista minulle oli hyötyä mm. Julkiset hankinnat (HALJUA61) sekä Yhteisöviestintä kunta- ja aluejohtamisessa (HALKAA16) -kursseista.

Harjoittelun perusteella opiskelisin lisää: Projektinhallintaa (TTY tuotantotalous) ja viestintää.

Viimeiset sanat: 
Harjoittelu on poikkeuksellinen tilaisuus kerryttää osaamista, jota muilla ei ole. Siksi suosittelenkin pohtimaan jo etukäteen, mikä aihepiiri erityisesti kiinnostaa ja mistä haluaa oppia lisää. Jos tähän aihepiiriin liittyviä paikkoja ei ole valmiina auki, ota itse rohkeasti yhteyttä sinne, minne haluaisit, ja kerro omasta osaamisestasi. Aidolla kiinnostuksella ja oma-aloitteisuudella pääsee pitkälle!